**เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในตัวระบบใน ข้อมูลภาระงานสอน ทำให้ข้อมูลหายไป ตอนนี้ได้ทำการแก้ไขแล้ว**

 

     
login
     
COMPUTER SERVICE 1149